Vision och värdegrund

Vision och värdegrund

Vision och värdegrund

Att vara branschens bästa servicebolag, genom omtänksamhet om våra kunder och kollegor.

Vi strävar efter ständig utveckling, att bli lite bättre för varje dag, oavsett roll och arbetsuppgifter. Genom att arbeta målmedvetet med stöd i vision, värdegrund och kundlöfte skapas en positiv spiral där vi kan överträffa förväntningar och ge såväl kunder som kollegor en bättre upplevelse.

Vision

Vision

Branschens bästa servicebolag – genom omtänksamhet om sina kunder och kollegor.

Vi arbetar kontinuerligt för att vara branschens bästa servicebolag genom attraktiva fullserviceverkstäder, lättillgängliga bilhallar och en kundservice som alltid finns nära till hands, alla dagar, dygnet runt.

Kultur och värdegrund

Kultur och värdegrund

Engagemang, Kompetens, Äkta, Respekt.

Vi är engagerade i mötet med varandra, med kunder och leverantörer. Vi nyttjar vår kompetens för att hitta lösningar och förslag med kundens bästa för ögonen. Genom att vara äkta och visa respekt för varandra skapar vi förtroende för oss som företag och våra medarbetare.

Kundlöfte

Kundlöfte

En bättre upplevelse.

På Bilia gör vi alltid det lilla extra för våra kunder, oavsett om kontakten sker via telefon, som ett besök i verkstaden eller i bilhallen. Genom att skapa en positiv upplevelse som överträffar förväntningar och ger ett mervärde, kan vi bygga långsiktiga kundrelationer som särskiljer oss från andra aktörer i branschen.

Bilias kundlöften verkstad

Bilias strävan är att våra kunder skall vara 100% nöjda och känna ett förtroende till våra verkstadstjänster. Därför erbjuder våra anläggningar följande kundlöften.

Våra kundlöften verkstad:

  • Vi bjuder på frukost eller lunch när du väljer att vänta kvar under tiden din bil är på service.
  • Koppla av, läs en tidning och surfa fritt på vårt WiFi.
  • Vi värnar om miljön och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan.
  • Med Biliakortet kan du dela upp servicekostnaden på fyra månader räntefritt. Du får bonus vid varje servicetillfälle.
  • Vi svarar på dina frågor, ring Bilia Nu: 0771 - 400 000.