Hållbarhet, miljö och kvalitet

Här kan du följa Bilias miljö- och kvalitetsarbete. Bilias miljöpolicy slår fast att koncernens tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt och därmed bidra till en hållbar utveckling. Miljöarbetet ska utföras inom ramen för affärsidén och präglas av en helhetssyn där teknik, ekonomi och ekologi vägs samman. Bilias miljöarbete är i ständig utveckling och kräver uppföljning av lagar och förordningar.

Ta del av Bilia Personbilar AB:s certifikat:
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015